Pentru anul școlar 2021-2022, în vederea optimizării relației dintre curriculumul intenționat/aprobat și cel realizat, au fost realizate, sub coordonarea metodologică a Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), Repere metodologice pentru învățământul profesional și tehnic, clasa a IX-a. Acestea conțin:

  • modele de teste inițiale, elaborate pe baza analizei unor programe școlare în vigoare pentru clasele V – VIII, în coroborare cu programele școlare în vigoare pentru clasa a IX-a, corespunzătoare fiecărui domeniu de pregătire profesională;
  • exemple de activități de învățare-predare-evaluare ce pot fi desfășurate atât în format față în față cât și în format online.

 În vederea asigurării compatibilizării și a continuității la nivelul programelor școlare pentru gimnaziu și pentru liceu/învățământ profesional, au fost construite Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X-a în anul școlar 2022 – 2023. Pentru ÎPT, acestea conțin:

  • recomandări privind planificarea calendaristică și planificarea evaluării pentru anul școlar 2022-2023, care se regăsesc în materialul introductiv;
  • exemple de activități de învățare;
  • exemple de activități și instrumente de evaluare.

Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a XI-a în anul școlar 2023 – 2024 conțin:

  • informații generale: premise pentru aplicarea curriculumului la clasa a XI-a, orientarea procesului educativ la modulele de studiu, recomandări privind planificarea calendaristică și planificarea evaluării pentru anul școlar 2023-2024;
  • exemple de activități practice, modele de abordare a desfășurării lucrărilor de laborator și instruire
    practică, aferente modulelor din curriculum-ul pentru clasa a XI-a;
  • exemple de probe practice pentru evaluarea cunoștințelor, abilităților dar și a atitudinilor, elaborate în conformitate cu SPP.