Învăţământul profesional şi tehnic se organizează pentru dobândirea de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe necesare ocupării unui loc de muncă pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 şi 5.

Prin promovarea examenului de certificare a calificării profesionale, absolvenții obțin certificatul de calificare profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass, corespunzător nivelului de calificare dobândit.

Documente utile:

Începând cu anul școlar 2021-2022, absolvenţii învăţământului postliceal arondați pentru a participa la examenul de certificare a calificării profesionale la centre de examen acreditate, vor putea susține probele la unitatea de învățământ de proveniență, autorizată pentru calificarea profesională respectivă. În acest scop se va constitui o subcomisie care își va desfășura activitatea în unitatea de învățământ de unde provin acești absolvenți, conform prevederilor Ordinului ministrului educației nr. 3089 din 04.02.2022 pentru  completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, aprobată prin Ordinul MEN nr. 5005/2014.

În sesiunile anului școlar 2021-2022, examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal se va desfăşura conform prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învăţământului postliceal aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5005/2014, cu modificările și completările ulterioare prin Ordinul MEN nr. 3870/2019 și OME nr.3779/2021 (art. III, pct. 4 și art. IV).