„Profesorul influențeză întru eternitate; nici chiar el nu poate ști unde se oprește influența sa.”
Henry Brooks Adams