Calificări învățământ dual

INVĂȚĂMÂNTUL DUAL – nivelul 3 de calificare

 • Cine se poate înscrie?
  • Absolvenții clasei a VIII-a
 • Care este durata programului?
  • 3 ani
 • În ce constă pregătirea profesională?
  • Se studiază discipline de cultură generală şi module pentru pregătirea de specialitate corespunzătoare calificării profesionale
  • Pregătirea teoretică se realizează în cadrul școlii, iar pregătirea practică – la operatorul economic sau în atelierele unității de învățământ, după cum urmează:

– în clasa a IX-a 20% pregătire practică și 80% teoretică

– în clasa a X-a 60% pregătire practică și 40% teoretică

– în clasa a XI-a 70% pregătire practică și 30% teoretică

 • Care este finalitatea programului de formare?
  • Absolvenții învățământului dual, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, organizat la finalul programului de formare, dobândesc certificatul de calificare de nivel 3, conform Cadrului Naţional al Calificărilor și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass
 • Ce avantaje oferă învățământul dual?
  • Permite accesul gratuit absolvenților de gimnaziu până la vârsta de 26 de ani;
  • Competențele practice se formează în mediul real de muncă al firmei partenere;
  • Elevii beneficiază atât de bursa profesională, cât și de o bursă suplimentară oferită de agentul economic, cu o valoare de cel puțin 200 de lei lunar;
  • Garanția unui loc de muncă la terminarea școlii.
 • Absolvenții învățământului dual pot opta pentru:
  • Ocuparea unui loc de muncă: agenții economici parteneri ai școlii absolvite sunt primii interesați să angajeze forța de muncă la formarea căreia au contribuit
  • Continuarea studiilor în învățământul liceal
 • Documente utile:

Calificări profesionale școlarizate în județul Tulcea

Calificările profesionale sunt grupate în Domenii de pregătire. Descrierea acestora este în concordanță cu prevederile Standardelor de pregătire profesională:

Calificarea profesională: Lăcătuș construcții navale

Calificarea Lăcătuș construcții navale asigură absolventului cunoștințele și abilitățile necesare pentru a executa operațiile tehnologice de confecționare a elementelor de structură, a secțiilor plane și de volum, de asamblare și de montaj a corpului navei, de lansare a navei și de întreținere și reparare a construcțiilor navale.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate se numără:

 • Lăcătuș construcții metalice și navale;
 • Lăcătuș mecanic;
 • Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale;
 • Tinichigiu industrial.

Calificarea profesională: Sudor

Sudorul este capabil să execute, în condiții de calitate și de securitate a muncii, îmbinări sudate în colț și cap la cap, din table din materiale metalice, utilizând procedee de sudare prin topire și prin presiune, cu echipamente de sudare adecvate, conform specificației procedurii de sudare.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate se numără:

 • Sudor manual cu flacără de gaze;
 • Sudor manual cu arc electric;
 • Operator tăiere;
 • Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector;
 • Sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector;
 • Sudor.

Calificarea profesională: Strungar

Această calificare asigură absolventului cunoștințe teoretice de specialitate și deprinderi practice referitoare la deservirea strungurilor, reglarea parametrilor regimului de așchiere, precum și executarea, prin strunjire, a unor repere de complexitate medie, ținând seama de cerințele de precizie și calitate specificate.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate se numără:

 • Strungar universal;
 • Strungar la strung revolver;
 • Strungar la mașini orizontale;
 • Strungar la strung paralel și de detalonat.

Calificarea profesională: Tubulator naval

Tubulatorul naval prelucrează țevile și amenajează navele cu instalații de tubulatură aferente diferitelor mașini și agregate sau necesare circulației fluidelor la bordul navei.

Una dintre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți:

 • Tubulator naval