INVĂȚĂMÂNTUL DUAL – nivelul 3 de calificare

 • Cine se poate înscrie?
  • Absolvenții clasei a VIII-a
 • Care este durata programului?
  • 3 ani
 • În ce constă pregătirea profesională?
  • Se studiază discipline de cultură generală şi module pentru pregătirea de specialitate corespunzătoare calificării profesionale
  • Pregătirea teoretică se realizează în cadrul școlii, iar pregătirea practică – la operatorul economic sau în atelierele unității de învățământ, după cum urmează:

– în clasa a IX-a 20% pregătire practică și 80% teoretică

– în clasa a X-a 60% pregătire practică și 40% teoretică

– în clasa a XI-a 70% pregătire practică și 30% teoretică

Calificări profesionale școlarizate în județul Tulcea

Calificările profesionale sunt grupate în Domenii de pregătire. Descrierea acestora este în concordanță cu prevederile Standardelor de pregătire profesională:

Calificarea profesională: Lăcătuș construcții navale

Calificarea Lăcătuș construcții navale asigură absolventului cunoștințele și abilitățile necesare pentru a executa operațiile tehnologice de confecționare a elementelor de structură, a secțiilor plane și de volum, de asamblare și de montaj a corpului navei, de lansare a navei și de întreținere și reparare a construcțiilor navale.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate se numără:

 • Lăcătuș construcții metalice și navale;
 • Lăcătuș mecanic;
 • Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale;
 • Tinichigiu industrial.

Calificarea profesională: Marinar

Calificarea profesională Marinar asigură absolvenţilor capacitatea de a face parte din echipajul unei nave maritime sau fluviale (personalul de punte) executând atribuţii de serviciu (gardă şi cart) la ordinul şefului ierarhic, în conformitate cu criteriile agreate pe plan internaţional şi naţional. Marinarul desfăşoară la bordul navei activități complexe; practicarea calificării este condiţionată de deţinerea unor competenţe precum: cunoaşterea navei pe care își desfășoară activitatea (îmbarcat), cunoaşterea mijloacelor şi materialelor de vitalitate şi de stingere a incendiilor existente în dotarea navei, executarea serviciului de gardă şi cart, participarea la pregătirea navei pentru activități specifice în funcție de situațiile în care se afla aceasta (exploatare, reparații, etc).

Printre ocupațiile ce pot fi practicate se numără:

 • Marinar, pilot naval, barjist;
 • Marinar legător;
 • Pontonier feribot;

Calificarea profesională: Sudor

Sudorul este capabil să execute, în condiții de calitate și de securitate a muncii, îmbinări sudate în colț și cap la cap, din table din materiale metalice, utilizând procedee de sudare prin topire și prin presiune, cu echipamente de sudare adecvate, conform specificației procedurii de sudare.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate se numără:

 • Sudor manual cu flacără de gaze;
 • Sudor manual cu arc electric;
 • Operator tăiere;
 • Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector;
 • Sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector;
 • Sudor.

Calificarea profesională: Strungar

Această calificare asigură absolventului cunoștințe teoretice de specialitate și deprinderi practice referitoare la deservirea strungurilor, reglarea parametrilor regimului de așchiere, precum și executarea, prin strunjire, a unor repere de complexitate medie, ținând seama de cerințele de precizie și calitate specificate.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate se numără:

 • Strungar universal;
 • Strungar la strung revolver;
 • Strungar la mașini orizontale;
 • Strungar la strung paralel și de detalonat.