STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ 720 ORE – nivelul 3 de calificare

 • Cine se poate înscrie?
  • Absolvenții ciclului inferior al liceului, în urma finalizării programului „A doua șansă” învățământ secundar inferior
 • Care este durata programului?
  • 720 ore
 • În ce constă pregătirea profesională?
  • Pregătire practică efectuată la operatorul economic sau în atelierele unității de învățământ
 • Care este finalitatea programului de formare?
  • Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, organizat la finalul programului de formare, dobândesc certificat de calificare de nivel 3 al Cadrului Naţional al Calificărilor și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass
 • Absolvenții Stagiilor de pregătire practică de 720 ore pot opta pentru:
  • Ocuparea unui loc de muncă
  • Continuarea studiilor în învățământul liceal
 • Documente utile:

Calificări profesionale școlarizate în județul Tulcea (2021-2022)

Calificările profesionale sunt grupate în Domenii de pregătire. Descrierea acestora este în concordanță cu prevederile Standardelor de pregătire profesională:

Calificarea profesională: Agricultor culturi de câmp

Agricultorii culturi de câmp sunt lucrători calificați în culturi de câmp vegetale care organizează și efectuează activități pentru cultivarea și recoltarea unor culturi de câmp și pentru vânzarea sau livrarea către cumpărători sau organizații specializate și piețe.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Agricultor;
 • Lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultură;
 • Agricultor în culturi vegetale și crescător de animale;