2021 – 2022:

Pentru anul școlar 2021-2022 s-a lansat varianta extinsă a proiectului educațional județean ,,Resurse educaționale deschise pentru disciplinele tehnologice – TehnoRED”, care se axează pe o nouă abordare în elaborarea materialelor didactice care să răspundă mai bine și mai concret necesității de a avea acces la resurse educaționale digitale pentru cât mai multe din conținuturile specifice disciplinelor predate.

Obiectivele urmărite în varianta inițială a proiectului au fost îmbunătățite prin includerea unui nou target, acela de a se crea materiale didactice care să acopere integral conținuturile corespunzătoare unor unități de învățare, alese de către profesorii interesați să devină autori, din cadrul programelor școlare pentru diverse discipline sau module de specialitate.

În acest scop, grupurile de lucru constituite din cadrele didactice de la liceele tehnologice și școlile gimnaziale din județ au stabilit 18 unități de învățare pentru care au realizat materiale didactice pentru învățământul liceal, profesional și postliceal, respectiv 5 domenii de conținut, la clasa a V-a, pentru disciplina Educație tehnologică și aplicații practice.

Astfel, în acest an școlar, au fost realizate și publicate 258 de resurse educaționale deschise, de către 47 de cadre didactice – profesori și maiștri instructori, ceea ce dovedește creșterea interesului profesorilor față de proiect, rezultată din utilitatea acestuia. Și în ceea ce privește diversitatea și calitatea materialelor create s-a constatat o îmbunătățire semnificativă, comparativ cu perioada anterioară de implementare, acestea regăsindu-se sub formă de: planificări calendaristice, proiecte ale unităților de învățare, teste inițiale, suporturi pentru conținuturi în format PPT, fișe de lucru, fișe de activități practice, fișe tehnice, fișe de documentare, jocuri interactive sau teste realizate prin utilizarea de diverse aplicații online (learningapps, wordwall, quizizz etc.), materiale video pentru realizarea unor demonstrații necesare activităților practice etc.

2020 – 2021:

În anul școlar 2020-2021, la nivelul județului Tulcea, s-a derulat proiectul educațional județean „Resurse educaționale deschise pentru disciplinele tehnologice – TehnoRED” care a constat în realizarea de către cadrele didactice de specialitate din județ a unui colecții de resurse educaționale deschise pentru disciplinele tehnologice, publicate prin utilizarea aplicației Google Classroom.

Au participat la proiect 72 de cadre didactice care predau discipline din aria curriculară „Tehnologii”, respectiv disciplina Educație tehnologică și aplicații practice.

28 de profesori și maiștri instructori au realizat 115 resurse educaționale deschise, constând în în fișe de lucru, fișe de activități practice, materiale suport pentru conținuturi în format PPT, teste realizate prin utilizarea de diverse aplicații online, planificări calendaristice, proiecte ale unităților de învățare etc.

Ministerul educației pune la dispoziție Inventarul resurselor educaționale online, realizat pe baza referințelor din cuprinsul Reperelor metodologice pentru consolidarea achizițiilor. Acest inventar este asociat fiecărei discipline/grup de discipline, pe niveluri de studiu sau cicluri de învățământ. 

CNDIPT pune la dispoziție o colecție de resurse educaționale deschise, organizată pe calificări profesionale. Materialele au fost realizate de către cadre didactice de specialitate din țară și selecționate de către CNDIPT.