Implicarea activă a agenților economici în formarea profesională a elevilor contribuie major la dezvoltarea unei forțe de muncă responsabile, competente, calificate.

Aceasta este principala rațiune ce stă la baza dezvoltării învățământului dual și a învățământului profesional, ambele fiind organizate la solicitarea operatorilor economici, exprimată anual, în corelație cu nevoile pieței muncii identificate prin documentele strategice de planificare a ofertei de formare profesională la nivel regional și județean (PRAI și PLAI).

Cea mai ofertantă variantă din perspectiva participării directe a angajatorului în pregătirea practică a viitoarei resurse umane o constituie învățământul dual.

Acest program de formare a dobândit o nouă abordare odată cu intrarea în vigoare a metodologiei de organizare și funcționare aprobată prin Ordinul nr. 5.732 din 29 septembrie 2022, care reglementează posibilitatea dezvoltării învățământului dual pentru șase niveluri de calificare, conform Cadrului naţional al calificărilor, de la nivelul 3 la nivelul 8.

Prin învățământul preuniversitar se poate asigura pregătirea elevilor pentru nivelurile de calificare 3, 4 și 5, în condițiile îndeplinirii următoarelor cerințe:

  • încheierea unui contract de parteneriat între între unul sau mai mulți operatori economici sau între structuri asociative/un consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială competentă, contract prin care se stabilesc condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri;
  • încheierea unui contract individual de pregătire practică între operatorul economic, elev/părinte-tutore și unitatea de învățământ, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților.

Școlarizarea pentru oricare dintre nivelurile de calificare 3, 4 și 5 de învățământ dual presupune parcurgerea următoarelor etape:

Parteneriate învățământ dual, județul Tulcea, an școlar 2023-2024:

Nr. crt. Agenți economici parteneri Unitatea de învățământ Calificarea profesionalăClasa
1VARD SHIPYARDS ROMÂNIA S.A. Liceul Tehnologic
„Anghel Saligny” Tulcea
-Sudor
-Tubulator naval
-Lăcătuș construcții navale
IX, X, XI
2PROMEX S.A. BRĂILALiceul Tehnologic MăcinStrungarX, XI

Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor. Durata de școlarizare este de 3 ani, cursuri de zi, iar forma de organizare este cu frecvență.

Principalele etape de implementare a acestui tip de învățământ se prezintă astfel:

Parteneri economici pentru învățământul profesional, clasa a IX-a, 2023-2024:

Documente utile: