Organizarea și funcționarea învățământului dual este reglementată prin Ordinul ME nr. 5732 din 29.09.2022 pentru nivelurile de calificare 3, 4, 5, 6, 7 și 8.

Prin învăţământul preuniversitar dual se pot dobândi calificări profesionale de nivel 3, 4 sau 5.

În anul școlar 2024-2025, se poate organiza, în unități de învățământ de stat, particulare sau confesionale autorizate sau acreditate, învăţământ dual pentru nivelul 3 de calificare.

Învăţământul dual se organizează la inițiativa operatorilor economici, în baza unui contract de parteneriat, elaborat după modelul prezentat în anexa 1 la metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 5732 din 29 septembrie 2022 și care se încheie între:

  • unul sau mai mulți operatori economici sau cameră de comerț, asociație/ consorțiu de operatori economici/ clustere;
  • unitatea de învățământ și
  • unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară.

Operatorii economici interesați solicită Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (C.N.D.I.P.T.) școlarizarea unui număr de locuri pe calificări profesionale pentru care unitățile de învățământ din județ/ regiune de dezvoltare, vizate ca potențiali parteneri, sunt acreditate.

Solicitarea de școlarizare a învățământului dual se efectuează, prin completarea și transmiterea unui formular tip, conform prevederilor Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul profesional și dual, aprobat, anual, prin ordin de ministru.

Pentru anul școlar 2024-2025, operatorii economici adresează solicitarea de școlarizare Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (C.N.D.I.P.T.) prin e-mail, pe adresa tvet@tvet.ro, conform modelului de solicitare care poate fi descărcat de AICI. Termenul limită este 8 decembrie 2023.

Potrivit prevederilor Ordinului ministrului educației nr. 5733 din 29 septembrie 2022, învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 va putea fi organizat începând cu anul școlar 2025—2026, putând fi accesat de absolvenții învățământului profesional și dual, nivelul 3 de calificare.

Conform prevederilor Ordinului ministrului educației nr. 5734 din 29 septembrie 2022, învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 5 va putea fi organizat începând cu anul școlar 2026—2027, putând fi accesat de absolvenții învățământului liceal.

Documente utile: