Organizarea și funcționarea învățământului profesional este reglementată prin Ordinul MENCS_nr. 5033/2016 și constă în efectuarea de cursuri de zi cu frecvență, timp de 3 ani, la sfârșitul cărora, prin promovarea examenului de certificare, absolvenții obțin nivelul 3 de calificare profesională.

Acest traseu educațional se organizează la inițiativa agenților economici, în calitate de potențiali angajatori. În acest scop, operatorii economici interesați adresează unităților de învățământ profesional și tehnic sau inspectoratului școlar, solicitări de școlarizare, prin completarea și depunerea unui formular tip de solicitare.

Solicitarea de școlarizare a învățământului profesional se efectuează conform prevederilor Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul profesional și dual, aprobat, anual, prin ordin de ministru.

Pentru anul școlar 2024-2025, operatorii economici înaintează solicitările de școlarizare, până la data de 8 decembrie 2023, către unitățile de învățământ din județ sau către Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, conform modelului de solicitare prezentat în anexa nr. 6 la calendar, care poate fi descărcată AICI.

În vederea aprobării organizării învățământului profesional este necesară încheierea unui contract-cadru între unitatea de învățământ și operatorul economic solicitant, după modelul prezentat în Anexa nr. 1 la Metodolgia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul MENCS nr. 5033/2016.

Documente utile: