Admitere învățământ postliceal

Învățământul postliceal se realizează prin școala postliceală și școala de maiștri.

În învățământul postliceal se pot înscrie absolvenții de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat, admiterea realizându-se în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației Naționale.

Documente utile