Vineri, 11 noiembrie 2022, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, a organizat acțiunea intitulată Noi perspective de dezvoltare a parteneriatului social tulcean, în corelație cu reglementările legislative actuale privind organizarea și funcționarea învățământului dual și profesional.

Întâlnirea a fost găzduită de Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Tulcea și s-a axat pe informarea celor prezenți cu privire la prevederile noii metodologii privind organizarea și funcţionarea învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 5.732 din 29 septembrie 2022.

De asemenea, au fost prezentate și principalele etape ale acțiunilor de fundamentare a cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024.

Au participat reprezentanți ai Instituției Prefectului Județul Tulcea, coordonatorul regional C.N.D.I.P.T. pentru Regiunea Sud-Est, membrii Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din județul Tulcea, agenți economici actuali și potențiali parteneri ai unităților de învățământ profesional și tehnic din județ, precum și directorii acestor instituții de învățământ.

Material suport

Comitetul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social (C.L.D.P.S.) Tulcea a desfășurat, în data de 28 octombrie 2021, în sistem online, prin videoconferință, acțiunea intitulată Derularea parteneriatului social la nivelul unităților de învățământ profesional și tehnic din județul Tulcea, în contextul pandemic actual.

Au participat, alături de organizatori, actorii implicați în derularea parteneriatului social la nivelul unităților de învățământ profesional și tehnic din județul Tulcea:  Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic,  Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, precum și directorii unităților de învățământ ÎPT din județ. De asemenea, mediul economic a fost reprezentat de 18 agenți economici parteneri ai unităților de învățământ profesional și tehnic, printre care: SC Alum S.A. Tulcea, S.C. Crăciun Minion S.R.L. Tulcea, S.C. Complex Delta S.R.L., Promex S.A. Brăila, S.C. Comax S.R.L. Babadag, S.C. Pytconf S.R.L. Măcin etc.

Directorii tuturor unităților de învățământ ÎPT din județ și operatorii economici parteneri ai acestora au descris pe scurt relația de colaborare, subliniind maniera pozitivă în care se derulează, cu rezultate benefice de ambele părți. În cele mai multe dintre situații, s-a dovedit că, deși se fundamentează pe asigurarea condițiilor de desfășurare a stagiilor de pregătire practică, parteneriatul social nu se limitează doar la acest aspect. Cooperarea între școli și agenți economici vizează și implicarea în dezvoltarea de proiecte, inițiate fie de unitățile de învățământ, fie de companii, în desfășurarea de activități școlare și extrașcolare, în dotări ale atelierelor școlare și chiar a unității de învățământ, în organizarea de concursuri etc.

Reprezentantul S.C. Complex Delta S.R.L. și-a exprimat satisfacția privind buna colaborare de-a lungul anilor cu liceul și a enunțat o serie de aspecte pozitive care decurg de aici: compania beneficiază de forță de muncă suplimentară racolată din rândul absolvenților, posibilitatea de a cunoaște din timp absolvenții, ceea ce înlesnește procesul de selecție în vederea angajării, testarea propriilor angajați cu privire la capacitatea acestora de a forma și de a coordona microechipe, crearea cadrului pentru implicarea socială, firma fiind astfel prezentă în comunitate. De asemenea, a evidențiat avantajele pe care le oferă compania cu privire la pregătirea elevilor, care constau în punerea la dispoziție a unei baze tehnico-materiale vaste și a mediului real de muncă. Ca și modalitate de îmbunătățire a colaborării, agentul economic, împreună cu cadrele didactice din unitatea de învățământ pregătesc construirea unei programe CDL care vizează introducerea în studiul elevilor a unui soft specializat pe zona de recepție hoteluri și identificarea de soluții financiare necesare dotării cu licențele corespunzătoare.  

Doamna director al Liceului Tehnologic „Simion Leonescu” Luncavița, a evidențiat ca exemplu de bună practică implicarea unuia dintre agenții economici parteneri, colaborator cu tradiție al școlii, nu doar în pregătirea practică a elevilor, ci și în aplicarea de proiecte operaționale cu finanțare europeană, prin care s-a realizat dotarea a 4 laboratoare cu mijloace didactice de ultimă generație, realizarea unui atelier școlar nou și reabilitarea clădirilor liceului. Reprezentantul companiei a indicat, pentru cei interesați, detalii privind programele de finanțare în vigoare în perioada actuală.

Reprezentantul SC Promex SA Brăila, partener pentru școlarizarea învățământului dual la Liceul Tehnologic Măcin, a detaliat modalitatea de colaborare cu școala cu privire la asigurarea pregătirii practice a elevilor și a precizat că, încă din prima zi de școală a anului școlar curent, firma pe care o reprezintă a început dotarea unității de învățământ cu resurse materiale și familiarizarea elevilor cu resursele umane implicate direct în pregătirea lor, precum și cu echipamentele specifice, utilizând în aceste sens diverse materiale video realizate în fabrică. La finalul întâlnirii, s-a concluzionat, având în vedere toate aspectele expuse, că la nivelul tuturor unităților de învățământ profesional și tehnic din județ, se dezvoltă un parteneriat social de succes, extins pe multiple planuri și cu implicații benefice atât pentru partenerii implicați direct, cât și pentru comunitate, în general.

Miercuri, 28 octombrie 2020, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în colaborare cu Camera de Comerț Industrie și Agricultură Tulcea, a desfășurat, în sistem online, evenimentul intitulat Dezvoltarea parteneriatului social în învățământul profesional și tehnic tulcean. Acțiunea a avut ca scop mijlocirea relațiilor de parteneriat între agenții economici din județ și unitățile de învățământ profesional și tehnic.

Au participat diverși factori interesați în derularea de programe de pregătire a viitoarei forțe de muncă: Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic,  Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, agenți economici, printre care S.C. Crăciun Minion S.R.L., S.C. Deltaica Seafood S.R.L., S.C. Egis Nautica S.R.L., precum și directorii unităților de învățământ profesional și dual din județul Tulcea.

În cadrul evenimentului au fost prezentate principalele caracteristici ale învățământului dual și profesional, avantajele de care pot beneficia agenții economici parteneri, dar și elevii, precum și principalele etape privind școlarizarea în cadrul cele două programe de pregătire.

Unitățile de învățământ profesional și tehnic și-au prezentat, în format digital, oferta compusă din calificări profesionale pentru care sunt autorizate/ acreditate să funcționeze, dotările de care dispun, precum și proiectele în care își implică elevii în scopul asigurării unei dezvoltări personale și profesionale complete a acestora.

La finalul întâlnirii, mai mulți dintre agenții economici participanți au apreciat oportunitatea creată prin organizarea evenimentului și și-au exprimat intenția de a deveni parteneri în formarea viitoarei forțe de muncă, atât prin coparticiparea la crearea curriculumului specific, cât și prin asigurarea pregătirii practice a elevilor înscriși la învățământul profesional și tehnic.