Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, respectiv a învățământului universitar, care se desfășoară pe bază de contract și care prezintă o serie de caracteristici specifice:

 • este școlarizat de către o unitate de învățământ/ o instituție de învățământ superior
 • este organizat la solicitarea mediului economic (agenți economici, structuri asociative, clustere)
 • operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor/ studenților și acordă burse acestora
 • are la bază un parteneriat extins: școală – mediul economic – UAT sau între instituții de învățământ superior și mediul economic

Organizarea învăţământului dual preuniversitar:

O clasă se poate constitui cu minimum 20 și maximum 30 de elevi, în cadrul acesteia putând să funcționeze maximum 3 grupe cu calificări diferite. Instruirea practică şi pregătirea de specialitate se poate efectua pe grupe cuprinse între 10 și 15 elevi.

Nivelul 3 de calificare:

 • învăţământ cu frecvenţă, cursuri de zi
 • durata cursurilor: 3 ani
 • se pot înscrie absolvenții clasei a VIII-a
 • admiterea se realizează conform calendarului aprobat anual prin ordin de ministru
 • se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale
 • stagiile comasate de practică au o durată totală de 24 săptămâni:
  • 5 săptămâni în clasa a IX-a
  • 9 săptămâni în clasa a X-a
  • 10 săptămâni în clasa a XI-a

Nivelul 4 de calificare:

 • se organizează începând cu generația de absolvenți de învățământ profesional/ dual înscriși în clasa a IX-a în anul școlar 2022—2023
 • durata cursurilor 2 ani, învăţământ cu frecvenţă, cursuri de zi:
  • se organizează după clasa a XI-a învățământ dual/ profesional
  • se pot înscrie absolvenți de învățământ dual, profesional, stagii de pregătire practică (720 ore), care nu au depășit cu 3 ani vârsta clasei și au obținut nivel 3 de calificare în același domeniu de pregătire ca cel pentru care se înscriu
 • durata cursurilor 3 ani, învăţământ cu frecvenţă, curs seral:
  • e organizează după clasa a XI-a învățământ dual/ profesional
  • se pot înscrie absolvenți de învățământ dual, profesional, stagii de pregătire practică (720 ore), indiferent de vârstă și care au obținut nivel 3 de calificare în același domeniu de pregătire ca cel pentru care se înscriu
 • se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale

Nivelul 5 de calificare:

 • se organizează începând cu generația de absolvenți de învățământ liceal înscriși în clasa IX-a în anul școlar 2022—2023
 • durata cursurilor 1 – 3 ani, învăţământ cu frecvenţă, cursuri de zi sau seral
 • pot opta pentru învățământul dual organizat ca școală postliceală, absolvenții învățământului liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat
 • pot opta pentru învățământul dual organizat ca școală de maiștri, absolvenții învățământului liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat, care au o vechime în producție de cel puțin 3 ani în domeniul de pregătire din care face parte calificarea profesională pe care doresc să o dobândească

Printre avantajele oferite elevilor se numără:

 • Permite accesul gratuit absolvenților de gimnaziu până la vârsta de 26 de ani;
 • Competențele practice se formează în mediul real de muncă al firmei partenere;
 • Elevii beneficiază atât de bursa profesională, cât și de o bursă suplimentară oferită de agentul economic, cu o valoare de cel puțin 200 de lei lunar;
 • Garanția unui loc de muncă la terminarea școlii.

Avantaje pentru reprezentanții mediului economic:

 • Posibilitatea de a se implica direct în formarea tinerilor în vederea angajării, în funcție de propriile nevoi, începând cu selecția acestora și continuând cu furnizarea de stagii de pregătire practică;
 • Construirea, împreună cu școala, a unui curriculum în decizie locală, care să asigure însușirea de către elevi a competențelor practice specifice locurilor de muncă vizate;
 • Implicarea directă în evaluarea curentă și finală a elevilor;
 • Facilități fiscale pentru cheltuielile efectuate în vederea organizării și funcționării învățământului dual (potrivit Legii nr. 82 din 30.03.2018, Codului fiscal, Legii educației naționale);
 • Posibilitatea de a fi antrenați în procesul decizional de la nivelul unităților de învățământ, prin includerea de reprezentanți în componența consiliilor de administrație ale acestora.

Rapoarte și analize:

Documente utile: