• Proiectul ACCES- Activități de consolidare a competențelor elevilor prin stagii de practică – ITI DELTA DUNĂRII/POCU/711/6/14/135069
  • Perioada de implementare: 29.10.2020 – 28.10.2022
  • Beneficiar/Coordonator: RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL Buzău
  • Rolul colegiului în parteneriat: partener
  • Obiectivul general al proiectului: creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă și alte activități relevante, inovatoare și durabile, specifice domeniului de pregătire profesională Turism si Alimentație, pentru 116 elevi din învățământul secundar superior, nivel de calificare 3 și 4, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare profesională sustenabilă, precum și a gradului de inserție și adaptabilitate a acestora la dinamica pieței muncii, la nivelul teritoriului ITI Delta Dunării (respectiv județul Tulcea)
  • Grup țintă: 116 elevi din domeniul de pregătire profesională „Turism și Alimentație”
 • Proiectul Stagii de practică pentru elevi în Deltă/POCU/711/6/14/135067
  • Perioada de implementare: 28.10.2020 – 27.10.2022
  • Beneficiar/Coordonator: S.C. COMPLEX DELTA S.R.L. Tulcea
  • Rolul colegiului în parteneriat: partener
  • Obiectivul general al proiectului: creșterea gradului de angajabilitate a elevilor din teritoriul ITI Delta Dunării prin participarea a 102 de elevi la programe de învățare la locul de muncă, în cadrul COMPLEX DELTA S.R.L.
  • Grup țintă: 102 elevi din clasele IX-XII înmatriculați la liceu tehnologic/ școală profesională, care au domiciliul în teritoriul ITI Delta Dunării, cu specializări relevante pentru a activa în domeniul turism și ecoturism, procesarea alimentelor și băuturilor.
 • Proiectul Let’s Living and Moving Consciously in Our Europe/ Programul Erasmus +/ 2018-1-RO01-KA201-049106
  • Perioada de implementare: 01.09.2018 – 31.08.2021
  • Beneficiar/Coordonator: Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea, ROMÂNIA
  • Parteneri: Istituto Professionale di Stato – Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – S. Savioli, Riccione, ITALIA; Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva Sintra, PORTUGALIA; Srednja skola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, CROAȚIA
  • Scopul proiectului: conștientizarea și responsabilizarea elevilor cu privire la turismul în varianta ecologică
  • Grup țintă: 24 elevi, cu vârste cuprinse între 16-18 ani, de la Domeniul Turism și Alimentație
  • Mobilități derulate: Întâlniri transnaționale și Mobilități cu elevii de tip Learning/ Teaching/ Training Activities în ITALIA, PORTUGALIA, CROAȚIA, ROMÂNIA
  • Rezultatele finale ale proiectului: 4 pachete turistice neconvenționale, realizate de elevi, bazate pe turismul sustenabil și un manual al profesorului cu Lecții de turism sustenabil
 • Proiect: Susținerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, conf. Legii nr.57/2019
  • Beneficiar: Liceul Tehnologic Agricol „Nicolae Cornățeanu” Tulcea
  • Parteneri: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Primăria Municipiului Tulcea
  • Scopul proiectului: Dotarea și amenajarea laboratoarelor de agricultură, agroturism, zootehnie, mecanică; amenajarea și dotarea completă a unei sere modulare.
 • Proiectul privind învățământul secundar ROSE – Subproiectul ”Educație pentru viitorul tău”
  • Beneficiar: Liceul Tehnologic Agricol „Nicolae Cornățeanu” Tulcea
  • Inițiator: Ministerul Educației – U.M.P.F.E.
  • Scopul proiectului: Creșterea ratei de participare și de promovare la examenul de bacalaureat, progresul școlar al elevilor, prevenirea absenteismului și a abandonului școlar, formarea competențelor necesare creșterii gradului de retenție în primul an universitar, pe o perioadă de 4 ani, a elevilor din clasele IX-XII
  • Grup țintă: elevii din învățământul liceal, clasele IX – XII.
 • Proiectul „Stagii de practică inovative pentru o dezvoltare durabilă (SPIDD)”/ POCU/711/6/14/ 135005
  • Perioada de implementare: 2020-2022
  • Obiectivul general al proiectului: corespunde obiectivului major al POCU, de dezvoltare a resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație de calitate, la stimularea ocupării și parteneriatului dintre instituțiile educaționale și agenții economici de practică, viitori angajatori
  • Grup țintă: 51 de elevi, clasele XI – XII, învățământ liceal, calificarea profesională „Tehnician electromecanic”
  • Agenți economici parteneri: S.C. ALUM S.A., S.C. VARD ELECTRO S.R.L., S.C. BAUSTRUCTUR S.R.L., S.C. EGIS NAUTICA S.R.L., S.C. MOA BOATS S.R.L., S.C. MOA AVIO S.R.L.
 • Proiectul Creșterea competențelor prin stagii de practica inovative (CC – SPI)”/ POCU/711/6/14/135004
  • Perioada de implementare: 2021-2023
  • Obiectivul general al proiectului: creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar
  • Grup țintă: elevi din clasele XI – XII, învățământ liceal, calificarea profesională „Tehnician în automatizări”
 • Proiectul Tehnologii Europene prin Activități de Mobilitate VET (TEAM-VET)/ Programul Erasmus +/ 2019-1-RO01-KA102-062053
  • Perioada de implementare: 2019-2021
  • Scopul proiectului: îmbunătățirea nivelului de formare profesională, dezvoltarea competențelor tehnice generale și formarea abilităților practice cheie ale elevilor de la școala profesională, prin participarea la stagii de formare în companii din spațiul european, în scopul facilitării tranziției acestora pe piața muncii după absolvire
  • Grup țintă: elevi din clasele IX – XI, învățământ profesional, calificarea profesională „Lăcătuș mecanic prestări servicii”
  • Rezultate: efectuarea de către 40 de elevi, de la învățământul profesional, a 90 de ore de pregătire practică în cadrul unor companii din PORTUGALIA, dobândind o valoroasă experiență internațională, cunoștințe și abilități practice, lingvistice și interculturale; dezvoltarea ofertei curriculare a unității de învățământ, prin integrarea într-un curs opțional (CDL) a unor aspectele din timpul stagiului de pregătire practică;
 • Proiectul EU-TehniCal: Tehnologii europene de calitate prin activități de mobilitate VET/ Programul Erasmus +/ 2020-1-RO01-KA102-079137
  • Perioada de implementare: 2020-2021
  • Scopul proiectului: îmbunătățirea nivelului de formare profesională al elevilor de la școala profesională, calificarea „Electrician exloatare joasă tensiune”, prin participarea la stagii de formare în companii de profil din PORTUGALIA, în scopul facilitării tranziției acestora pe piața muncii după absolvire
  • Grup țintă: elevi din învățământul profesional, calificarea profesională „Electrician exloatare joasă tensiune”
  • Rezultate așteptate: efectuarea de către 40 de elevi a 3 săptămâni de pregătire practică în cadrul unor companii din Portugalia, regiunea Braga, dobândind competențe tehnice și abilități cheie necesare integrării pe piața muncii după absolvire
 • Proiectul privind învățământul secundar ROSE – Subproiectul ”Poți! – PAȘI Optimi pentru Tinerii cu Inițiativă!”
  • Beneficiar: Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Tulcea
  • Inițiator: Ministerul Educației – U.M.P.F.E.
  • Scopul proiectului: Creșterea ratei de participare și de promovare la examenul de bacalaureat, progresul școlar al elevilor, prevenirea absenteismului și a abandonului școlar, formarea competențelor necesare creșterii gradului de retenție în primul an universitar, pe o perioadă de 4 ani, a elevilor din clasele IX-XII
  • Grup țintă: elevii din învățământul liceal, clasele IX – XII.
 • Proiectul „Stagii de practică inovative pentru o dezvoltare durabilă (SPIDD)”/ POCU/711/6/14/ 135005
  • Perioada de implementare: 2020-2022
  • Obiectivul general al proiectului: corespunde obiectivului major al POCU, de dezvoltare a resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație de calitate, la stimularea ocupării și parteneriatului dintre instituțiile educaționale și agenții economici de practică, viitori angajatori
  • Grup țintă: 51 de elevi, clasele XI – XII, învățământ liceal, calificarea profesională „Tehnician ecolog și protecția calității mediului”
  • Parteneri: S.C.AQUASERV S.A., S.C. JT GRUP S.R.L., Universitatea „Dunărea de Jos” Galați
 • Proiectul Creșterea competențelor prin stagii de practica inovative (CC – SPI)”/ POCU/711/6/14/135004
  • Perioada de implementare: 2021-2023
  • Scopul proiectului: îmbunătățirea nivelului de formare profesională a viitorilor tehnicieni în industria alimentară, dezvoltarea competențelor tehnice și formarea aptitudinilor practice în industria alimentară, prin participarea la stagii de pregătire în firme de specialitate de pe raza municipilui Tulcea, în vederea facilitării tranziției acestora pe piața muncii după absolvire
  • Grup țintă: elevi din clasa a XII-a, învățământ liceal, calificarea profesională „Tehnician analize produse alimentare” și “Tehnician în industria alimentară”
  • Parteneri: S.C. Minion S.R.L, S.C. Maxima Pan S.R.L, S.C. Fraher S.R.L și Universitatea “Dunarea de Jos” Galați
 • Proiectul ACCES – Competențe europene pentru acces la succes pe piaţa muncii/ Programul Erasmus +/ 2018-1-RO01-KA102-047561
  • Aplicant/ Coordonator: Liceul Tehnologic „Brad Segal” Tulcea
  • Perioada de implementare: 2018-2020 (cu prelungire până în 2021)
  • Obiectivele proiectului au vizat realizarea unei formări inițiale calitative, conformă cu așteptările angajatorilor locali și străini în domeniul industriei alimentare
  • Resurse umane implicate: 8 cadre didactice și 40 elevi, clasele XI-XII, învățământ liceal, calificarea profesională „Tehnician în industria alimentară”
  • Rezultate: 40 elevi  au efectuat 90 de ore corespunzătoare pregătirii practice de specialitate în companii din PORTUGALIA, regiunea Braga, în cadrul unor companii de producere a alimentelor, dezvoltându-și competențele și abilitățile practice legate de meseria de bază
 • Proiectul Servicii integrate pentru Viitor/ POCU/400/4.2/125672
  • Parteneri: UAT Tulcea (lider de parteneriat), DAPS Tulcea (Partener 1), Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Tulcea (Partener 2)
  • Perioada de implementare: 2019 – 2022
  • Obiectivul general al proiectului vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată ,,Cartier Vest” Tulcea, Municipiul Tulcea, prin implementarea de măsuri integrate, multi-sectoriale, inserția pe piața muncii și imbunătățirea calității vieții
  • Obiectivul specific al proiectului pentru Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”: creşterea accesului şi participării la educaţie preșcolară, învățământ primar și gimnazial, școală după școală prin implementarea de programe specializate, integrate și adaptate nevoilor specifice comunității marginalizate
  • Rezultate așteptate: Clubul copiilor – 45 de copii cu vârsta 3-6 ani; Inițierea și dezvoltarea programului de tip „Școală după Școală” – 50 copii din ciclul primar; Cercul de capacitate – pregătire pentru examenul de evaluare nationala -120 elevi, clasele a VII-a si a VIII-a; 1 tabără școlară/an pentru motivarea şi stimularea celor mai buni copii – 90 de copii și 9 însoțitori; Înființare Atelier Multimedia de limbi străine – 150 copii/an; fiecare copil va beneficia de kituri care includ diverse materiale educative, rechizite, hrană în raport cu vârsta şi nevoile fiecărui copil.
 • Proiectul PRACTIC – Program de stagii de practică pentru elevii din ITI Delta Dunării/ POCU/711/6/14/135084
  • Aplicant: ASOCIATIA KOFOED’S SCHOOL ROMANIA
  • Partener asociat: Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Tulcea
  • Perioada de implementare: 2020 – 2022
  • Obiectivul general al proiectului: asigurarea unei rate crescute de participare a 102 de elevi din teritoriul ITI Delta Dunării la programe de învățare la locul de muncă pe o perioadă de 24 de luni, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI
  • Grup țintă: 102 elevi de la învățământul profesional de stat și învățământul profesional dual
  • Rezultate aștepate: elevii implicați în proiect beneficiază de concursuri profesionale, cu premii, organizate la nivelul școlii, de consiliere pentru carieră, organizează firme de exercițiu pentru dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale și târguri cu firme de exercițiu cu premii, învață să-și caute un loc de muncă, astfel încât tranziția de la școală în producție/piața muncii, să se realizeze cât mai ușor și mai rapid.
 • Proiectul TOGETHER AGAINST VIOLENCE IN MY SCHOOL/ Programul Erasmus +/ 2020-1-RO01-KA101-079063
  • Aplicant: Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Tulcea
  • Perioada de implementare: 2020-2022
  • Scopul proiectului vizează dorința de a crea o comunitate de profesori, elevi și părinți, pe de o parte, și o comunitate de instituții de învățămant, pe de alta parte, care să gestioneze fenomenul de violență din mediul școlar, să-l combată și să propună soluții viabile de înlăturare a lui pe termen lung
  • Resurse umane implicate: 8 cadre didactice
  • Descriere: instituția plănuiește să organizeze un singur tip de activitate de mobilitate, încadrată în categoria cursuri structurate în străinătate. Astfel, proiectul  include două fluxuri de mobilitate, prin participarea la două cursuri structurate pe tematica prevenirii și combaterii fenomenului de violență în mediul școlar. Primul este intitulat ,,Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention”, iar al doilea ,,Prevention of violence and child abuse”. Cursurile se completează reciproc și sunt oferite doi furnizori de formare europeni: primul din Italia, Europass Teacher Academy, iar al doilea din Heraklion, Insula Creta, Grecia: Oloklirosi Single Member Private Company, instituții cu expertiză în domeniul vizat.
 • Proiectul privind învățământul secundar ROSE – Subproiectul Pași spre succes!
  • Beneficiar: Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Tulcea
  • Inițiator: Ministerul Educației – U.M.P.F.E.
  • Scopul proiectului: Creșterea ratei de participare și de promovare la examenul de bacalaureat, progresul școlar al elevilor, prevenirea absenteismului și a abandonului școlar, formarea competențelor necesare creșterii gradului de retenție în primul an universitar, pe o perioadă de 4 ani, a elevilor din clasele IX-XII
  • Grup țintă: elevii din învățământul liceal, clasele IX – XII
  • Descriere: proiectul cuprinde activități remediale, activități de pregătire suplimentară pentru Bacalaureat, activități de consiliere și orientare profesională, activități extrașcolare („Tradiții de Crăciun”/„Cu primăvara în suflet”/„Club media”) și excursii tematice (Iași, București, Constanța, Brașov).
 • Proiectul PRACTIPLUS – Stagii de pregătire practică europeană pentru viitorii tehnicieni ecologi/ Programul Erasmus +/ 2019-1-RO01-KA102-06 1813
  • Obiectivul principal al proiectului: dezvoltarea abilităților practice de analiză și studiu în domeniul conservării durabile
  • Grup țintă: 20 elevi, clasele IX-X, învățământ liceal, calificarea profesională „Tehnician ecolog și protecția mediului”
  • Rezultate: 20 elevi  au efectuat 90 de ore corespunzătoare pregătirii practice de specialitate în companii din PORTUGALIA, 20 CD-uri cu exemple de bune practici, 1 expoziţie foto cu aspecte din perioada stagiului de practică, 10 afişe şi 50 pliante cu prezentarea proiectului, 1 pagină de facebook a proiectului etc.
 • Proiectul privind învățământul secundar ROSE – Subproiectul Mă pregătesc pentru succes
  • Beneficiar: Liceul Tehnologic Topolog
  • Inițiator: Ministerul Educației – U.M.P.F.E.
  • Scopul proiectului: Creșterea ratei de participare și de promovare la examenul de bacalaureat, progresul școlar al elevilor, prevenirea absenteismului și a abandonului școlar, formarea competențelor necesare creșterii gradului de retenție în primul an universitar, pe o perioadă de 4 ani, a elevilor din clasele IX-XII
  • Grup țintă: 213 elevi înmatriculați în învățământul liceal de zi, domeniile de pregătire Protecția mediului, Comerț, Mecanică și profilul Sportiv, respectiv 16 elevi înmatriculați în învățământul liceal seral, domeniul de pregătire Protecția mediului.
 • Proiectul „Mixt educativ prin stagii de practică/ POCU/633/6/14/130342
  • Coordonatori: Asociația Valori Dobrogene în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu Asociația Patronilor Tulcea
  • Parteneri: Instituțiile școlare ai căror elevi constituie grupul țintă al proiectului/ Unitățile comerciale cu profil turistic din zonă
  • Beneficiari: 144 elevi din învățământul secundar și terțiar non-universitar, proveniți din mediul rural si urban din județele Tulcea și Constanța
  • Perioada de implementare: 2020-2022
  • Activități derulate: implementarea parteneriatelor de practică între instituțiile de învățământ din județele Tulcea și Constanța și structurile economice din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate, conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI; pregătirea, organizarea contextului și derularea stagiilor de învățare la locul de muncă pentru membrii grupului țintă; organizarea și coordonarea activităților transversale necesare implementării optime a proiectului; pregătirea contextului, organizarea și derularea sesiunilor de consiliere și informare profesională pentru elevi.
 • Proiectul ITI – SE – Șansă pentru educație/ POCU/711/6/14/133562
  • Coordonatori: Asociația Asura
  • Parteneri: Instituțiile școlare ai căror elevi constituie grupul țintă al proiectului/ Unitățile comerciale cu profil turistic din zonă
  • Beneficiari: 110 elevi din învățământul secundar și / sau terțiar non-universitar cu domiciliul în regiunile jud. Tulcea, Rezervația Biosfera Delta Dunării și nordul jud. Constanța, nivel de educație ISCED 2-3, nivel de calificare 3-4 și ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în școlile post-liceale/de maiștri organizate la nivelul unităților de învățământ
  • Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea participării la programe de învățare la locul de muncă pentru 110 elevi din învățământul secundar și / sau terțiar non-universitar din teritoriul ITI Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanta, prin crearea de parteneriate între unitățile/instituțiile de învățământ și sectorul privat dar și prin organizarea de stagii de practică centrate pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile de persoane dezavantajate, pe domenii de pregătire profesională care pun accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate în SNC și în SNCDI, corelate cu programe specifice de consiliere și orientare în carieră în vederea facilitării inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenți de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal (ISCED 2 – 4, nivel de calificare 3 – 5)
 • Proiectul privind învățământul secundar ROSE – Subproiectul ,,Împreună vom reuși”
  • Beneficiar: Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Tulcea
  • Inițiator: Ministerul Educației – U.M.P.F.E.
  • Scopul proiectului: Creșterea ratei de participare și de promovare la examenul de bacalaureat, progresul școlar al elevilor, prevenirea absenteismului și a abandonului școlar, formarea competențelor necesare creșterii gradului de retenție în primul an universitar, pe o perioadă de 4 ani, a elevilor din clasele IX-XII
  • Grup țintă: 100 elevi, clasele IX – XIII, învățământ liceal seral
  • Activități implementate: activități de dezvoltare personală (consiliere de grup, consiliere grup mic și individuală, activități precum „Școala părinților elevi”, ”Tradiții culturale. Diversitatea care unește…”); activități remediale la disciplinele limba română, matematică, biologie; excursii tematice la București și Iași; revista şcolii; concurs de artă fotografică; activitate științifică ,,Lumea văzută prin lupă”.
 • Proiectul CBC-Practice Firms – Metode inovatoare de formare profesională și colaborare educațională la nivel bilateral RO-UA, finanțat din Instrumentul European de Vecinătate, prin Programul Operațional Comun România-Uceaina 2014-2020/ GRANT CONTRACT Join Operational Programme Romania-Ukraina 2014-2020 – financed by ENI CBC – 2SOFT/1.1/2 – nr.1547621/28.11.2019
  • Beneficiari: Comuna Luncavița, județul Tulcea (beneficiar principal); Izmail State University of Humanities (beneficiar 1); Școala Postliceală Sanitară “Sf. Luca” Tulcea (beneficiar 2); Youth Public Organization “New European Generation” (beneficiar 3)
  • Perioada de implementare: decembrie 2019 – iunie 2021, cu prelungire până în decembrie 2021
  • Obiectivele proiectului CBC-Practice Firms vizează îmbunătățirea situației economice din zonă, în contextul colaborării transfrontaliere, prin îmbunătățirea competențelor și abilităților profesionale și implicit a condițiilor de viață ale tinerilor din județul Tulcea și regiunea Odesa. Proiectul și-a propus promovarea unor legături de afaceri pentru tineri mai strânse de-a lungul frontierei prin firme de exercițiu, creșterea ratei de angajabilitate, armonizarea cunoștințelor teoretice ale tinerilor cu abilități practice pentru a satisface necesitățile economice și inovarea în zona transfrontalieră; dezvoltarea colaborării și a contactelor dintre unități educaționale de pe ambele laturi ale graniței și dezvoltarea actului educațional prin organizarea de noi cursuri de formare destinate elevilor și profesorilor și dotarea bazei materiale educaționale.
 • Proiectul „Un viitor mai bun – prin educație”/POCU/711/6/14/135042
 • Perioada de implementare: octombrie 2020 – iunie 2022
 • Lider de parteneriat: YMAC SABY COMPANY SRL, Sântana de Mureș
 • Rolul școlii în parteneriat: partener
 • Obiective urmărite: asigurarea de servicii de orientare profesională și consiliere în carieră pentru elevii din grupul țintă al proiectului, înființarea și dezvoltarea de firme de exercițiu, organizarea unui târg al firmelor de exercițiu, coordonarea derulării de stagii de pregătire practică, demersuri de identificare a unor noi potențiali parteneri de practică.