Atât învățământul profesional, cât și învățământul dual se organizează la solicitarea operatorilor economici, interesați să se implice în parteneriate cu unităţile de învăţământ profesional şi tehnic în vederea asigurării desfășurării stagiilor de pregătire practică a elevilor. Conform Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul profesional și dual în anul școlar 2022 – 2023, aprobat prin Ordinul M.E. nr. 5113 din 28.10.2021, operatorii economici pot solicita școlarizarea în învățământul dual și în învățământul profesional până la 19 noiembrie 2021. Pentru învățământul dual, operatorii economici adresează solicitarea de școlarizare Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (C.N.D.I.P.T.) prin e-mail, pe adresaRead More →

La începutul anului școlar 2020 – 2021, din totalul de 1654 absolvenți de clasa a VIII-a înscriși în clasa a IX-a învățământ cu frecvență, curs de zi, 904 de elevi (55%) au fost cuprinși în învățământul profesional și tehnic, 600 (36%) în învățământul teoretic și 150 (9%) în învățământul vocațional. În învățământul profesional și tehnic, repartizarea celor 904 elevi înscriși în clasa a IX-a pe niveluri de calificare se prezintă astfel: 414 de elevi au fost înscriși în învățământul profesional, în 17 clase (dintre care 2 clase, respectiv 52 de elevi la învățământ dual), la 12 unități de învățământ din județ; 417 elevi au fostRead More →