Situaţia cuprinderii absolvenţilor de clasa a VIII-a în învăţământul liceal tehnologic/zi și profesional

La începutul anului școlar 2020 – 2021, din totalul de 1654 absolvenți de clasa a VIII-a înscriși în clasa a IX-a învățământ cu frecvență, curs de zi, 904 de elevi (55%) au fost cuprinși în învățământul profesional și tehnic, 600 (36%) în învățământul teoretic și 150 (9%) în învățământul vocațional.

În învățământul profesional și tehnic, repartizarea celor 904 elevi înscriși în clasa a IX-a pe niveluri de calificare se prezintă astfel:

  • 414 de elevi au fost înscriși în învățământul profesional, în 17 clase (dintre care 2 clase, respectiv 52 de elevi la învățământ dual), la 12 unități de învățământ din județ;
  • 417 elevi au fost înscriși în învățământul liceal tehnologic, repartizați în 17 clase, dintre care 4 clase (117 elevi) în profilul Tehnic, 7 clase (204 elevi) în profilul Servicii și 6 clase (169 elevi) în profilul Resurse naturale şi protecţia mediului.

Distribuția pe domenii ale pregătirii de bază a elevilor cuprinși în clasa a IX-a învățământ liceal tehnologic/zi și profesional se prezintă astfel:

Domeniul pregătirii de bazăNr. claseNr. eleviPondere (%)
Mecanică9,525728%
Agricultură512615%
Industrie alimentară410712%
Turism și alimentație410212%
Economic3859%
Comerț2,5768%
Electromecanică1,5404%
Electronică automatizări1293%
Protecția mediului1293%
Industrie textilă ți pielărie1233%
Electric1162%
Estetica și igiena corpului omenesc0,5131%


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.