19 noiembrie 2021 – este data până la care operatorii economici pot solicita școlarizarea în învățământul dual și profesional pentru anul școlar 2022-2023

Atât învățământul profesional, cât și învățământul dual se organizează la solicitarea operatorilor economici, interesați să se implice în parteneriate cu unităţile de învăţământ profesional şi tehnic în vederea asigurării desfășurării stagiilor de pregătire practică a elevilor.

Conform Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul profesional și dual în anul școlar 2022 – 2023, aprobat prin Ordinul M.E. nr. 5113 din 28.10.2021, operatorii economici pot solicita școlarizarea în învățământul dual și în învățământul profesional până la 19 noiembrie 2021.

Pentru învățământul dual, operatorii economici adresează solicitarea de școlarizare Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (C.N.D.I.P.T.) prin e-mail, pe adresa registratura.cndipt@gmail.com, conform modelului de solicitare prezentat în anexa nr. 1 la calendar. Detalii suplimentare găsiți AICI.

Pentru învățământul profesional, operatorii economici înaintează solicitările de școlarizare către unitățile de învățământ din județ sau către Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, conform modelului de solicitare învățământ profesional prezentat în anexa nr. 2 la calendar. Detalii suplimentare găsiți AICI.

Pentru mai multe informații, precum și pentru descărcarea documentelor utile, vă invităm să consultați pagina noastră de internet, secțiunile Operatori economici/ Solicitare școlarizare învățământ dual/  Solicitare școlarizare învățământ profesional, precum și platforma Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic www.alegetidrumul.ro.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.