Proiectul educațional „TehnoRED” propune noi provocări în varianta extinsă pentru anul școlar 2021-2022

În luna februarie a anului curent s-a lansat varianta extinsă a proiectului educațional județean ,,Resurse educaționale deschise pentru disciplinele tehnologice – TehnoRED”, care se axează pe o nouă abordare în elaborarea materialelor didactice care să răspundă mai bine și mai concret necesității de a avea acces la resurse educaționale digitale pentru cât mai multe din conținuturile specifice disciplinelor predate.

Scopul vizat de proiect este de a îmbunătăți activitatea didactică a cadrelor didactice care predau discipline tehnologice la nivelul județului Tulcea, prin crearea unei colecții de resurse educaționale deschise și asigurarea accesului la conținutul acesteia, utilizând în acest sens, aplicației Google Classroom.

După succesul înregistrat în anul precedent, demonstrat de realizarea unui număr de 115 resurse educaționale deschise pentru diferite module/discipline tehnologice, la propunerea cadrelor didactice, s-a decis continuarea acestui demers într-o formă îmbunătățită, care să răspundă într-o manieră superioară necesităților vizate.

Astfel, obiectivele urmărite în varianta inițială a proiectului au fost îmbunătățite prin includerea unui nou target, acela de a se crea materiale didactice care să acopere integral conținuturile corespunzătoare unor unități de învățare, alese de către profesorii interesați să devină autori, din cadrul programelor școlare pentru diverse discipline sau module de specialitate.

În acest scop, grupurile de lucru constituite din cadrele didactice de la liceele tehnologice și școlile gimnaziale din județ au stabilit 18 unități de învățare pentru care vor realiza materiale didactice pentru învățământul liceal, profesional și postliceal, respectiv 5 domenii de conținut, la clasa a V-a, pentru disciplina Educație tehnologică și aplicații practice.

Materialele didactice, care vor fi elaborate în perioada februarie – iunie 2022, conform planificării publicate pe platforma Classroom a proiectului, acoperă o gamă largă de instrumente utile atât pentru desfășurarea activităților de proiectare și ne referim la modele de  planificări calendaristice, proiecte ale unităților de învățare, teste inițiale, cât și pentru derularea activităților de predare-învățare-evaluare: suporturi pentru conținuturi în format PPT, fișe de lucru, fișe de activități practice, teste fizice și Google forms, exemplificări de utilizare a unor diverse aplicații educaționale online, proiecte, aritmogrife, rebusuri, materiale video etc.

Analizând resursele elaborate și publicate în anul anterior de derulare a proiectului educațional TehnoRED, ne exprimăm speranța că și instrumentele realizate în acest an școlar vor constitui o colecție de materiale didactice utile deopotrivă profesorilor debutanți și celor cu experiență, care, prin utilizarea la clasă, va contribui la creșterea calității procesului instructiv-educativ.

Pentru detalii consultați pagina dedicată – click aici

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.