Examenul de certificare pentru absolvenții învățământului postliceal, sesiunea februarie 2022, se organizează conform prevederilor metodologice aprobate prin Ordinul MEN nr. 5005/2014, cu modificările și completările ulterioare

În sesiunile anului școlar 2021-2022, examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal se va desfăşura conform prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învăţământului postliceal aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5005/2014, cu modificările și completările ulterioare prin Ordinul MEN nr. 3870/2019 și OME nr. 3779/2021 (art. III, pct. 4 și art. IV).

Așadar, examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, sesiunea februarie 2022, se desfășoară cu prezență fizică, în perioada 14 – 22 februarie 2022 și constă în parcurgerea a trei probe: proba practică, proba scrisă şi realizarea şi susţinerea unui proiect.

În județul Tulcea, pentru această sesiune, s-au stabilit două centre de examen, la Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Tulcea și la Liceul Tehnologic „Brad Segal” Tulcea.

Pentru detalii privind actele normative menționate, consultați pagina: http://ipt.isjtulcea.ro/elevi-si-parinti/examene-de-certificare-a-calificarii-profesionale/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.