Campania de promovare a învățământului profesional și tehnic școlarizat în județul Tulcea „Construiesc viitorul meu profesional”

În luna februarie 2022, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a lansat Campania de promovare a învățământului profesional și tehnic școlarizat în județul Tulcea „Construiesc viitorul meu profesional”, care se va derula în perioada februarie – septembrie 2022.

Scopul urmărit de campanie constă, pe de o parte, în creșterea gradului de ocupare a locurilor prevăzute pentru învățământul profesional și tehnic în planul de școlarizare pentru clasa a IX-a, anul școlar 2022-2023, iar pe de altă parte, în conștientizarea de către beneficiarii direcți și indirecți a importanței dobândirii unei calificări profesionale pentru integrarea cu succes în viața socio-economică.

În acest sens, unitățile de învățământ profesional și tehnic, în colaborare cu agenții economici parteneri, cu sprijinul unităților de învățământ gimnazial și al Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, vor desfășura acțiuni de popularizare a ofertei educaționale pentru anul școlar 2022-2023 și de promovare a imaginii școlii și a partenerilor economici, conform unui calendar bine stabilit.

Grupul țintă este format din elevi din clasa a VIII-a școlarizați în unitățile de învățământ gimnazial din județ și părinții acestora. Unitățile de învățământ care au cuprins în oferta educațională pentru anul școlar 2022-2023 învățământ profesional/ dual și liceal tehnologic au identificat, până acest moment, peste 1600 de elevi de clasa a VIII-a (cca. 87% din efectivele din județ), ce provin din 54 de școli gimnaziale, dar și părinți ai acestora, către care își vor orienta acțiunile de promovare.

Printre rezultatele așteptate în urma derulării acestui demers, se regăsesc:

  • desfășurarea de activități de promovare a învățământului profesional și tehnic la nivelul elevilor de clasa a viii-a din cel puțin 70% din școlile gimnaziale din județ și a părinților acestora;
  • orientarea și consilierea școlară și profesională a unui număr de cel puțin 1000 de elevi de clasa a viii-a și a părinților acestora privind oportunitățile pentru carieră și pentru continuarea studiilor în învățământul profesional și tehnic;
  • implicarea celor 13 unități de învățământ îpt, a operatorilor economici parteneri ai acestora și a cel puțin 70% din școlile gimnaziale din județ în acțiuni de promovare a învățământului profesional și tehnic.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.