Situaţia înscrierii elevilor în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023

În anul școlar 2022-2023, 1637 de elevi s-au înscris în clasa a IX-a, învățământ cu frecvență, curs de zi, în licee și școli profesionale din județul Tulcea. Dintre aceștia, cei mai mulți dintre boboci, respectiv 924 (56%), au continuat traseul educațional în învățământul profesional și tehnic, 565 (35%) au ocupat locurile alocate învățământului teoretic, iar 148 (9%) sunt înscriși în învățământul vocațional:  

În învățământul profesional și tehnic, repartizarea celor 924 elevi din clasa a IX-a pe niveluri de calificare se prezintă astfel:

  • 355 de elevi au fost înscriși în învățământul profesional, în 13 clase;
  • 47 de elevi au fost înscriși în învățământ dual, în 2 clase, la 2 unități de învățământ din județ;
  • 522 elevi au fost înscriși în învățământul liceal tehnologic, repartizați în 21 de clase, dintre care 6 clase (145 elevi) în profilul Tehnic, 9 clase (229 elevi) în profilul Servicii și 6 clase (148 elevi) în profilul Resurse naturale şi protecţia mediului.

Distribuția elevilor din clasa a IX-a din învățământul profesional și tehnic pe domenii ale pregătirii de bază este următoarea:

Nr. crt.Domeniul de pregătireNr. claseNr. eleviPondere
1Mecanică8,522224%
2Turism și alimentație614816%
3Economic410111%
4Agricultură3819%
5Industrie alimentară3799%
6Comerț2,5657%
7Construcţii instalaţii şi lucrări publice2516%
8Protecția mediului2485%
9Electric1,5414%
10Estetică și igiena corpului omenesc1273%
11Electronică automatizări1243%
12Electromecanică1243%
13Industrie textilă și pielărie0,5131%

Grafic, distribuția elevilor din clasa a IX-a pe domenii ale pregătirii de bază se prezintă astfel:

De precizat că datele înregistrate după cea de a doua etapă de admitere arătau că 139 de absolvenți de clasa a VIII-a au fost cuprinși în clasa a IX-a în licee și școli profesionale din județele limitrofe (76 în județul Constanța, 37 în Galați, 11 în Brăila și 15 în alte județe).