Ziua de 11 martie este declarată „Ziua Națională a Meseriilor”, prilej cu care, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, al unităților de învățământ din județ și al Centrului Județean de Resurse  și Asistență Educațională se derulează activități de promovare a învățământului profesional și dual, în parteneriat cu operatori economici, Camera de Comerț Industrie și Agricultură Tulcea, precum și cu instituții publice de interes local și județean.

Joi, 7 martie 2024, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a desfășurat, la Sala de ședințe „Mihail Kogălniceanu” din municipiul Tulcea, a treia ediție a acțiunii intitulate „Alături de tine pentru alegerea meseriei”, dedicată „Zilei naționale a meseriilor”.

Activitatea a avut ca scop realizarea unui prim contact cu cele mai relevante meserii ce se pot dobândi prin învățământul profesional și tehnic organizat în județul nostru, precum și cu oportunitățile de formare în acest scop, cuprinse în oferta de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025 și create prin colaborarea dintre unitățile de învățământ de profil, companiile partenere și unitățile administrativ-teritoriale din județ.

Au participat elevi din clasa a VIII-a, părinți ai acestora și cadre didactice de la 15 unități de învățământ din județ.

De asemenea, au răspuns invitației reprezentanți ai autorităților publice, ai mediului de afaceri tulcean, ai Camerei de Comerț Industrie și Agricultură, dar și ai Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Totodată, au fost prezenți și directorii, directorii adjuncți, dar și cadre didactice din toate unitățile de învățământ profesional și tehnic din județ.

Directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea a reliefat importanța activităților de orientare și consiliere școlară și profesională, desfășurată în unitățile de învățământ, pentru alegerea de către elevi a unui traseu educațional care să le ofere împlinire socială și profesională.

Rolul structurii care coordonează strategic învățământul profesional și tehnic – Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), a fost descris de doamna Luminița Turcu, Coordonator Regional pentru Regiunea de Sud-Est. Dumneaei a evidențiat maniera eficientă prin care la nivelul județului Tulcea este sprijinit învățământul profesional și tehnic, atât prin deschiderea către colaborare a mediului economic, cât și prin dotarea asigurată la nivelul școlilor, în paralel cu desfășurarea unei campanii intense de promovare.

Un moment de impact l-a reprezentat vizitarea expoziției amenajate în foaierul sălii, cu produse realizate de elevi care se pregătesc pentru obținerea de calificări în diverse domenii de pregătire.


A treia ediție a Campaniei de promovare a învățământului profesional și tehnic școlarizat în județul Tulcea – „Construiesc viitorul meu profesional”, inițiată și coordonată de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, se derulează în intervalul februarie – septembrie 2024.

Scopul vizat constă în conștientizarea în rândul elevilor de clasa a VIII-a și a părinților acestora a importanței dobândirii unei calificări profesionale, prin popularizarea ofertelor de școlarizare ale unităților de învățământ profesional și tehnic, în parteneriat cu operatorii economici.

Grupul țintă este format din peste 1500 elevi din clasa a VIII-a școlarizați în 56 de unități de învățământ gimnazial din județ, precum și părinții acestora.

În cadrul campaniei, unitățile de învățământ profesional și tehnic desfășoară acțiuni de popularizare a ofertei educaționale pentru anul școlar 2024-2025, de cunoaștere a partenerilor economici implicați în pregătirea practică a elevilor și de promovare a imaginii școlii.

Campania de promovare se structurează pe două etape:

 • Promovarea ofertei de școlarizare și a traseului educațional: 19 Februarie – 15 Martie 2024;
 • Prezentarea unităților de învățământ și a partenerilor economici : 18 Martie – 31 Mai 2024.

Calendar Campanie de promovare a învățământului profesional și tehnic „Construiesc viitorul meu profesional” – ediția a treia, an școlar 2023-2024

Vineri, 10 martie 2023, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a desfășurat, la Sala de ședințe „Mihail Kogălniceanu” din municipiul Tulcea, a doua ediție a acțiunii intitulate „Alături de tine pentru alegerea meseriei”, dedicată „Zilei Naționale a meseriilor”.

Publicul țintă a fost constituit din elevi din clasa a VIII-a din 15 școli gimnaziale din județ, părinți ai acestora și cadre didactice.

Au raspuns invitației doamna Camelia Petroschi, consilier superior în cadrul Instituției Prefectului Județul Tulcea, domnul Mihai Huleni, vicepreședinte al Consiliului Județean Tulcea și domnul Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea.

Reprezentanți a mediului economic,  care activează  în diverse domenii de activitate – S.C. VARD TULCEA S.A., S.C. COMPLEX DELTA S.R.L., S.C. CRĂCIUN MINION S.R.L., PFA CARTACUZENCU TUDOREL, ASOCIAȚIA OPERATORILOR NAVELOR DE AGREMENT ȘI TRANSPORT RAPID – au evidențiat contribuția pe care o au în formarea elevilor, dar și deschiderea privind angajarea viitorilor absolvenți.

Directori ai unităților de învățământ profesional și tehnic din județ au evidențiat rolul învățământului profesional și dual în formarea viitorilor meseriași, prin prezentarea ofertei educaționale, prin exemplificarea manierei de derulare a pregătirii practice în atelierele proprii și în mediul real de muncă, dar și prin implicarea în proiecte europene care facilitează efectuarea stagiilor de pregătire practică la agenți economici din străinătate.

Rolul structurii care coordonează strategic învățământul profesional și tehnic – Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), a fost descris de doamna Luminița Turcu, Coordonator Regional în cadrul acestei structuri, pentru Regiunea de Sud-Est, iar doamna Mihalcea Aurica, președintele Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) Tulcea, a prezentat principalele activități pe care structura coordonată le desfășoară la nivelul județului.

Caracteristicile actuale ale pieței muncii, sub aspectul cererii de resursă umană calificată, au fost prezentate de doamna Tincuța Oancea, din cadrul AGENȚIEI JUDEȚENE PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ TULCEA.

CAMERA DE COMERȚ INDUSTREI ȘI AGRICULTURĂ TULCEA, prin doamna director economic,  a subliniat utilitatea parteneriatelor dintre agenții economici și unitățile de învățământ, atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru elevi.

Absolvenți ai învățământului dual, dar și elevi din învățământul profesional au explicat publicului de ce au ales această formă de învățământ și i-au încurajat pe colegii lor mai mici să urmeze un astfel de traseu educațional.

Un moment de impact l-a reprezentat vizitarea expoziției amenajate în foaierul sălii, cu produse realizate de elevi care se pregătesc pentru obținerea de calificări în diverse meserii.

Imagini din timpul evenimentului: AICI


În perioada februarie – septembrie 2023 se desfășoară a doua ediție a Campaniei de promovare a învățământului profesional și tehnic școlarizat în județul Tulcea – „Construiesc viitorul meu profesional”.

Cele trei etape ale acțiunilor de promovare se derulează astfel:

 • Promovarea ofertei de școlarizare și a traseului educațional: 27 Februarie – 17 Martie 2023;
 • Prezentarea unităților de învățământ ÎPT: 20 Martie – 31 Mai 2023;
 • Prezentarea partenerilor economici ai unităților de învățământ ÎPT: 20 Martie – 31 Mai 2023.

Calendar Campanie de promovare a învățământului profesional și tehnic „Construiesc viitorul meu profesional” – ediția a doua, an școlar 2022-2023

La nivelul județului Tulcea, Inspectoratul Școlar Județean a inițiat și coordonat Campania de promovare a învățământului profesional și tehnic școlarizat în județul Tulcea „Construiesc viitorul meu profesional”.

În cadrul acestui demers, unitățile de învățământ profesional și tehnic au desfășurat, în perioada martie – iunie 2022, acțiuni de popularizare a ofertei educaționale pentru anul școlar 2022-2023 și de promovare a imaginii școlii și a partenerilor economici.

Grupul țintă a fost format din peste 1600 elevi din clasa a VIII-a școlarizați în 54 de unități de învățământ gimnazial din județ, precum și părinții acestora.

Acțiunile de promovare s-au derulat pe parcursul 3 etape:

 • Promovarea ofertei de școlarizare și a traseului educational (7-18 martie 2022): fiecare unitate de învățământ ÎPT a organizat întâlniri cu elevii și părinții din grupul țintă, față în față sau online, în cadrul cărora s-au prezentat: oferta de școlarizare a unității pentru anul școlar 2022-2023, partenerii economici pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică, calificările profesionale, meseriile ce pot fi dobândite, dar  și traseul educațional pe care îl pot parcurge absolvenții care optează pentru continuarea studiilor;
 • Prezentarea unităților de învățământ ÎPT (28 martie – 14 aprilie 2022): s-au organizat vizite la unitățile de învățământ professional/ liceal în cadrul cărora au fost prezentate: infrastructura școlii, dotarea atelierelor, cabinetelor, laboratoarelor, proiectele în care sunt implicați elevii, cadrele didactice și comunitatea etc.
 • Prezentarea partenerilor economici ai unităților de învățământ ÎPT (09-27 Mai 2022): au avut loc vizite la operatorii economici parteneri sau întâlniri la care aceștia au participat și și-au prezentat rolul în pregătirea practică a elevilor.

Calendar Campanie de promovare a învățământului profesional și tehnic „Construiesc viitorul meu profesional”

Ziua Națională a Meseriilor_11 Martie 2021

Hartă Învățământ profesional_dual_județul Tulcea

În perioada 11 februarie – 11 martie 2020, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, a unităților de învățământ din județ și a Centrului Județean de Resurse  și Asistență Educațională s-au derulat activități de promovare a învățământului profesional și dual, în parteneriat cu operatori economici, Camera de Comerț Industrie și Agricultură Tulcea, precum și cu instituții publice de interes local și județean.

La activitățile specifice organizate s-a înregistrat participarea a 1646 de elevi din clasele a VII-a și a VIII-a, a 282 de părinți și a 32 de agenți economici:

 • La nivelul a 45 de unități de învățământ s-au desfășurat acțiuni în cadrul cărora elevilor de clasa a VIII-a și părinților acestora le-au fost descrise meserii utilizându-se platforma CNDIPT – www.alegetidrumul.ro și au avut loc dezbateri privind avantajele opțiunii de continuare a studiilor în învățământul profesional și dual.
 • La liceele care au cuprins în proiectul planului de școlarizare  învățământ profesional și dual, s-au organizat vizite în cadrul cărora le-au fost prezentate elevilor de gimnaziu oferta educațională, dotările existente în sălile de cursuri, precum și atelierele în care se desfășoară o parte din pregătirea practică. La aceste întâlniri au fost prezenți și reprezentanți ai agenților economici parteneri care au descris condițiile de practică din unitățile pe care le reprezintă și oportunitățile de angajare ulterioară.
 • În unele școli gimnaziale, elevii au participat la jocuri de rol, au completat panouri ori au realizat desene prin care au reliefat principalele aspecte specifice unor meserii. Au fost prezenți și părinți care au relatat motivele ce au stat la baza alegerii meseriei pe care au îmbrățișat-o,  detalii despre conținutul muncii, dar și reprezentanți ai autorităților publice locale care i-au încurajat pe elevi și părinți să ia o decizie corectă privind continuarea studiilor, evidențiind sprijinul pe care îl pot oferi pentru desfășurarea în bune condiții a pregătirii viitoare.
 • Centrul Județean de Resurse  și Asistență Educațională Tulcea a derulat, cu sprijinul consilierilor școlari și a profesorilor diriginți, activități de orientare școlară și profesională la care au participat elevi din clasele a VII-a și a VIII-a, precum și părinți ai acestora, din 46 de unități de învățământ gimnaziale din județ. În cadrul activităților au fost prezentate o serie de meserii, precum și aptitudinile necesare practicării acestora și au avut loc dezbateri pe tema factorilor care influențează deciziile privind continuarea studiilor și construirea unei cariere. Au fost completate chestionare de identificare a intereselor și aptitudinilor în scopul orientării spre cariera potrivită, dar și de conștientizare a legăturii  așteptări – responsabilități în orientarea  școlară  si profesională, elevii identificând atitudini potrivite față de anumite domenii de activitate.
 • La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea s-au organizat următoarele activități:
 • În data de 6 martie 2020, s-a desfășurat acțiunea „Alături de tine pentru alegerea meseriei”, desfășurată în Sala de ședințe a Consiliului Județean „Mihail Kogălniceanu”. Scopul acțiunii l-a constituit creșterea vizibilității și atractivității învățământului profesional și dual în rândul viitorilor absolvenți de clasa a VIII a. Au răspuns invitației la eveniment reprezentanți ai autorităților publice locale, publicul fiind constituit din elevi de clasa a VIII-a din 16 școli gimnaziale din județ, părinți și cadre didactice. Agenții economici  care activează  în diverse domenii de activitate, parteneri ai unităților de învățământ profesional și tehnic, printre care S.C. VARD TULCEA S.A., S.C. ALUM  S.A., S.C. CRĂCIUN MINION S.R.L., S.C. LIUBOMIR S.R.L., Î.I. MIRICĂ DUMITRU, au evidențiat, prin exemple de bună practică, contribuția pe care o au în formarea elevilor ca buni meseriași, dar și deschiderea privind angajarea viitorilor absolvenți. Elevi din învățământul profesional și dual, precum și absolvenți care îmbrățișează astăzi cariere de succes, au transmis elevilor și părinților mesaje de încurajare privind continuarea pregătirii în scopul dobândirii unei meserii. Principalele caracteristici ale pieței muncii sub aspectul cererii de resursă umană calificată au fost prezentate de  Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea. Reprezentantul Camerei de Comerț Industrie și Agricultură Tulcea  a subliniat utilitatea parteneriatelor dintre agenții economici și unitățile de învățământ atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru elevi și a adresat părinților cuvinte de încurajare privind susținerea copiilor în alegerea traseului educațional corect. În încheierea evenimentului, directori ai unităților de învățământ profesional și tehnic din județ au reliefat implicarea elevilor din învățământul profesional în proiecte europene care contribuie la dezvoltarea competențelor acestora prin efectuarea  stagiilor de pregătire practică la agenți economici din străinătate. Un moment de impact l-a reprezentat vizitarea, la finalul acțiunii, a expoziției amenajate în foaierul sălii, cu produse realizate de elevi care se pregătesc pentru obținerea de calificări în diverse meserii.
 • În perioada 11 februarie – 11 martie 2020, s-a realizat și difuzat la televiziunea locală și în mediul online un material video educațional de promovare a învățământului profesional dual.
 • Pe contul de facebook al ISJ Tulcea, precum și în presa scrisă a fost popularizată campania „Meseria face diferența”, precum și activitățile desfășurate în cadrul acesteia la nivelul instituțiilor de învățământ din județ.